Dostali jsme příležitost od společnosti BenQ otestovat novinku v podobě speciálního grafického monitoru pro designéry a grafiky. S radostí jsme nabídku přijali, netrvalo dlouho a monitor jsme měli v kanceláři. Jedná se o monitor BENQ PD2500Q, který disponuje úhlopříčkou 25″při rozlišení QHD (2560x1440px). To se nám perfektně hodilo v kombinaci s naším iMacem 27″, který disponuje stejným rozlišením.

První radostná chvíle byla při rozbalování produktu. Balení totiž obsahuje mnoho doplňků, které vám ušetří mnoho času při instalaci monitoru a shánění potřebných součástí. Především nás velmi potěšil kabel DisplayPort, díky kterému jsme mohli během chvíle monitor připojit. Zde však nastala drobnost, která se nám nedařila dlouho odstranit a to taková, že monitor dlouho fungoval pouze v rozlišení 1080p. Bohužel nebylo nikde popsáno, zda funguje s naším modelem iMacu (2012), byť na stránkách výrobce bylo uvedeno, že DisplayPort zvládá až 4k obraz. Po opravdu dlouhém snažení jsme se na diskusním fóru dočetli, že u Apple zařízení a externích monitorech je nutno zapnout funkci MST, bez které iMac nepustí větší rozlišení. Po zapnutí MST funkce nám monitor ukázal svůj opravdu krásný 2K QHD obraz. Zde by bylo velmi vhodné, kdyby toto bylo uváděno přímo v manuálu u monitoru.

Součástí balení, je také podstavec pivot, díky kterému získáváte možnosti velmi komfortního polohování monitoru a to včetně otočení do vertikální polohy. Pivot je velmi mohutný a na první pohled vyrobený z kvalitního materiálu.

Velmi nás take zaujal velmi tenký rámeček monitoru, kdy obraz je skutečně až téměř do kraje obrazovky. Díky funkci Flicker Free, kterou tento monitor disponuje vám velmi šetří zrak a skutečně ani po několika hodinách práce v tmavém prostředí z obrazu nebolí oči a nebliká.

Další zajímavou věcí, která vás možná překvapí při rozbalování je doklad nebo chcete-li certifikace o provedené kalibraci monitoru, kde je přímo testován váš monitor s uvedeným sériovým číslem. A musíme říci, že barvy jsou skutečně velmi věrohodné a přesné. Obzvláště při práci s Adobe Lightroom je opravdu krásné vykreslení celé barevné škály.

Zařízení má v sobě také velmi inteligentní „vychytávky“ a to například EKO režim, kde pod monitorem malý snímač sleduje, zda někdo sedí u počítače. Pokud ne, sám monitor vypne. Stejně tak lze tyto snímače využít pro osvětlení obrazu. Podle světla v okolí si monitor sám přizpůsobuje hodnotu osvětlení displeje a to se velmi hodí například v nočních hodinách, kdy vám automaticky nastaví vhodné osvětlení. Zajímavostí také je, že v monitoru jsou integrované reproduktory, které mají celkem slušný zvuk pro kancelářskou práci.

Monitor BENQ PD2500Q jsme testovali zhruba 14 dnů a můžeme jako grafické studio, nebo také fotografický ateliér tuto novinku doporučit všem náročným uživatelům, kteří chtějí kvalitu za celkem slušnou cenu. Protože poměr cena/výkon je zde opravdu na místě a věříme, že si i vy budete tento monitor pochvalovat. Děkujeme tímto společnosti BENQ za poskytnutí monitoru.

We have been given BenQ the opportunity to test the news in the form of a special graphic monitor for design and graphics. We were happy to accept the offer, it took a long time and we had the monitor in the office. This is the BENQ PD2500Q, which features a 25 „resolution for QHD resolution (2560x1440px), which is suitable for use with our 27“ iMace, which has the same resolution.

The first joyful moment was when the product was unpacked. The packaging contains many accessories that will save you a lot of time installing the monitor and finding the necessary components. First of all, we were very pleased with the DisplayPort cable, thanks to which we could connect the monitor in a while. Here, however, there has been a little thing that we have not managed to remove for a long time so that the monitor only worked for 1080p for a long time. Unfortunately, it has not been described whether it works with our iMac (2012) model even though the manufacturer’s website has stated that DisplayPort can handle up to 4k images. After a really long effort, we learned from the discussion forum that for Apple devices and external monitors, MST should be turned on, without which the iMac will not leave a higher resolution. After turning on MST showed us a really beautiful 2K QHD picture. Here it was very convenient if this was mentioned directly in the manual of the monitor.

The pivot pedestal also includes a pivot pedestal that allows you to conveniently position your monitor and turn it into a vertical position. The pivot is very robust and at first glance made of quality material.

We were very impressed by the very thin frame of the monitor, where the picture is actually almost up to the edges of the screen. Thanks to the Flicker Free feature, this monitor has very preserved eyesight, and indeed, even after hours of working in a dark environment, the picture does not cause eyes and disappear.

Another interesting thing that may surprise you when unpacking is a document or if you want a calibration certificate for the monitor where your monitor is directly tested with the serial number given. And we have to say that colors really are very credible and accurate. Especially when working with Adobe Lightroom, it’s really a beautiful rendering of the entire color scale.

The device also has very intelligent „snaps“, such as EKO mode, where a small sensor monitors whether someone is sitting at a computer under the monitor. If not, the monitor turns itself off. Likewise, these sensors can be used to illuminate the image. According to the surrounding light, the monitor itself adjusts the illumination value of the display and is very suitable, for example, in the night hours when it automatically adjusts you to the appropriate lighting. Interestingly, there are integrated speakers in the monitor that have quite a decent sound for office work.

We tested the BENQ PD2500Q for about 14 days, and we can recommend this novelty to a graphic studio or photographic studio for all discerning users who want quality at a fairly decent price. Because the price / performance ratio is really right here and we believe you will appreciate this monitor as well. We thank BENQ for providing a monitor.